Sortiment - Písek-Beton a.s. - těžba štěrkopísku

"PÍSEK - BETON", a.s.
K pískovně 812
281 51   Velký Osek
Přejít na obsah

Sortiment

 • Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 4 mm
Je vyráběno dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Písek je těžen z  vody a následně tříděn na sprchovacím třídiči a odvodněn v dehydrátoru. Tento písek je zvlášť vhodný pro výrobu betonů, betonových potěrů a asfaltových směsí.

 • Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 2mm – výroba od 1.3.2012
Vytěžený praný písek frakce 0/4mm je následně přetříděn na sítě 3,2mm. Vzniká tím frakce písku 0/2mm. Písek je vyráběn dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Je vhodný pro výrobu jemnozrnných betonů, malt a zásypy zámkové dlažby.  

 • Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 1 mm prané
Tento písek je vyráběn dle ČSN EN 12620, 13043, 13242, 13139. Je vhodný pro výrobu suchých omítkových směsí, zásypy zámkové dlažby. Písek vzniká v dehydrátoru v sekundárním odběru.   


Výrobky dle podnikové normy:

 • Drobné těžené kamenivo frakce 0 / 1 mm zahliněné
Tento písek je vyráběn dle PN 2/2013.

 • Hrubé těžené kamenivo frakce 8 / 16 mm prané
Je vyráběno dle PN 3/2013. Toto kamenivo je vhodné pro drenážní zásypy, okrasné zásypy kolem bazénů a další terénní úpravy při dokončování staveb. Objem výroby této frakce je omezen menším procentním zastoupením oblázků ve vstupní surovině.

 • Hlinitopísčitá surovina
Jedná se o první 20-30ti cm vrstvu písku po skrytí ornice. Materiál je vhodný na založení trávníků, dosypání prohlubní na zahradách a kolem objektů. Větší objem prodeje je nutno domluvit předem.

Doplňkový prodej:

 • Těžené kamenivo kulaté frakce 16 / 32 mm
 • Drcené kamenivo frakce 4 / 18 mm
 • Drcené kamenivo frakce 8 / 16 mm

   Možnosti dopravy:
   Silniční kamionová po dohodě se smluvními přepravci.  
       
   "Písek - Beton", a.s.,
   K pískovně 812,
   281 51 Velký Osek
   pisekbeton@seznam.cz
   Ič: 63217082
   tel.: 321 713 493
   fax: 321 711 943
   Ing. Martin Ratkoš - tel.: 603 325 393
   Šárka Plačková - tel.: 602 352 960
   Ing. Martin Ratkoš - tel.: 603 325 393
   Petr Herčík - tel.: 603 258 521
   pisekbeton@seznam.cz
   © 2021 Miloš Cepl - software
   Návrat na obsah